فرمت های استاندارد

داده های موجود در سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GNSS در قالب فرمت های مشخصی ارائه می شوند. به این فرمت ها در اصطلاح “فرمت های استاندارد” می گویند. از جمله این فرمت ها می توان به فرمت راینکس، فرمت افمریز دقیق ماهواره ها، پیغام ناوبری، نقشه های یوسنفری، استانداردهای IERS، فایل های مربوط به آنتن های GNSS، فایل های مربوط به ساعت ماهواره های GNSS و غیره اشاره کرد. در این قسمت به معرفی این فایل ها پرداخته خواهد شد. بدون شک بدون شناخت با این اطلاعات موجود در این فایل ها، نمی توان به درستی اطلاعات آن ها را پردازش کرد.

پارامترهای اتمسفری سرویس IGS

سیگنال های GNSS در هنگام عبور از لایه اتمسفر تحت تاثیر شرایط این لایه ها قرار گرفته و دچار تغییراتی می شوند. این تغییرات را ما تحت عنوان تاخیر اتمسفری (و یا خطای اتمسفری) می شناسیم. خطای اتمسفر به دو قسمت خطای تروپسفر و خطای یونسفر طبقه بندی می شوند. راه های مقابله با این …

پارامترهای اتمسفری سرویس IGS ادامه »

معرفی RINEX مشاهداتی نسخه 3.03

حتما تاکنون نام فایل راینکس RINEX به گوشتان خورده است. در برنامه های مختلف پردازش داده های GNSS با این فایل ها برخورد کرده اید و شاید در مورد اطلاعات موجود در این فایل ها کنجکاو شده اید. در این نوشته به معرفی این فرمت پرکاربرد می پردازم. ایده اولیه معرفی فرمت RINEX توسط موسسه …

معرفی RINEX مشاهداتی نسخه 3.03 ادامه »