بهترین زمان برای عملیات برداشت توسط گیرنده های GNSS

برای استفاده از اطلاعات سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای در پروژه های مختلف، نیاز به عملیات برداشت توسط گیرنده های GNSS داریم. اولین نکته در عملیات برداشت، طراحی عملیات و تعیین ببهترین زمان برای عملیات برداشت مشاهدات GNSS می باشد. در این نوشته به معرفی یک ابزار آنلاین برای برنامه ریزی به منظور برداشت …

بهترین زمان برای عملیات برداشت توسط گیرنده های GNSS ادامه »