دسته‌ها
کاربردهای GNSS

وبینار سیستم های حمل و نقل اتوماتیک و رباتیک

چند روز پیش وبینار سیستم های حمل و نقل اتوماتیک و رباتیک توسط Spirent، insideGnss و inside Unmannd System برگزار شد که در کانال آی آر ژئودزی در تلگرام اطلاع رسانی کرده بودم. بدون شک در آینده ای نزدیک سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GNSS تاثیر شگرفی بر سیستم های حمل و نقل هوشمند و وسایل […]