دسته‌ها
فرمت های استاندارد

پارامترهای اتمسفری سرویس IGS

سیگنال های GNSS در هنگام عبور از لایه اتمسفر تحت تاثیر شرایط این لایه ها قرار گرفته و دچار تغییراتی می شوند. این تغییرات را ما تحت عنوان تاخیر اتمسفری (و یا خطای اتمسفری) می شناسیم. خطای اتمسفر به دو قسمت خطای تروپسفر و خطای یونسفر طبقه بندی می شوند. راه های مقابله با این […]

دسته‌ها
فرمت های استاندارد

معرفی RINEX مشاهداتی نسخه 3.03

حتما تاکنون نام فایل راینکس RINEX به گوشتان خورده است. در برنامه های مختلف پردازش داده های GNSS با این فایل ها برخورد کرده اید و شاید در مورد اطلاعات موجود در این فایل ها کنجکاو شده اید. در این نوشته به معرفی این فرمت پرکاربرد می پردازم. ایده اولیه معرفی فرمت RINEX توسط موسسه […]