کاربردهای GNSS

کاربردهای GNSS در علوم مختلف نظیر پروژه های نقشه برداری، ژئودزی و ژئودینامیک و سنجش از دور از جمله مواردی است که در این قسمت مورد بحث قرار می گیرد.

مطالب ارائه شده درباره کاربردهای GNSS:

 • تکنیک های تعیین موقعیت دقیق در نقشه برداری
 • کاربرد GNSS در نقشه برداری زمینی و ژئودتیک
 • کاربرد GNSS درنقشه برداری مهندسی
 • کاربرد GNSS درنقشه برداری هیدروگرافی
 • کاربرد GNSS در بررسی سیستم مشاهدات ژئودتیک
 • کاربرد GNSS در بررسی فریم های منطقه ای و جهانی
 • کاربرد GNSS در بررسی چرخش زمین، حرکات قطبی و نوتیشن
 • کاربرد GNSS درحرکات صفحات تکتونیکی
 • کاربرد GNSS در لرزه نگاری
 • کاربرد GNSS دربررسی حرکات پوسته زمین
 • کاربرد GNSS در Radio Occultation
 • کاربرد GNSS در هواشناسی
 • کاربرد GNSS در Reflectometry
 • کاربرد GNSS در Timing

پایش اتمسفری با استفاده از GNSS

همان طور که می دانید، سیگنال های GNSS در حین عبور از اتمسفر زمین شکسته می شوند. علاوه بر این، انتشار سیگنال ها در اتمسفر موجب تاخیر آنها می شود. اندازه گیری سیگنال های GNSS در یک نقطه ی مرجع معلوم و حذف اثرات دیگر نظیر فاصله ی هندسی، اثرات نسبیت یا خطاهای ساعت، امکان …

پایش اتمسفری با استفاده از GNSS ادامه »

GNSS-in-smartphones

کاربرد GNSS در علوم

یکی از اهداف ما در آی آر ژئودزی، بررسی کاربرد GNSS در علوم مختلف نظیر مهندسی نقشه برداری، کشاورزی، محیط زیست و هواشناسی، حمل و نقل و تکنولوژی می باشد. در ادامه به معرفی مختصری از این کاربردها می پردازیم و در نوشته های آینده سعی بر تکمیل کردن این بحث داریم. همانطور که میدانید …

کاربرد GNSS در علوم ادامه »