دوره رایگان آموزش تعیین موقعیت

اگر هیچ اطلاعی از تعیین موقعیت ندارید، این دوره را بگذرانید تا با مفاهیم اولیه آشنا شوید.

پرش سه گام! و آشنایی با سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای

دوره رایگان آموزش تعیین موقعیت ​

گام اول

 • چرا در مورد تعیین موقعیت باید بدانیم؟​
 • موقعیت یعنی چی؟​
 • مختصات چیست؟​
 • انواع سیستم مختصات​
 • تعیین موقعیت یعنی چی؟​
دوره رایگان آموزش تعیین موقعیت ​
دوره رایگان آموزش تعیین موقعیت ​

گام دوم

 • تعیین موقعیت به روش های کلاسیک
 • تعیین موقعیت به روش ماهواره ای

گام سوم

 • آشنایی با انواع سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای مانند:
  GPS
  GLONASS
  Galileo
  BeiDou
  و غیره
دوره رایگان آموزش تعیین موقعیت ​

این دوره را با دیگران به اشتراک بگذارید