اطلاعات مداری دقیق سرویس IGS

0
(0)

در نوشته های قبلی به معرفی سرویس IGS و ساختار این سرویس پرداختم. در ادامه معرفی آن به بررسی محصولاتی که سرویس IGS در اختیار کاربران سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای قرار می دهد و به طور مشخص اطلاعات مداری و ساعت ماهواره های GNSS می پردازم.

اطلاعات مداری دقیق سرویس IGS

همان طور که در نوشته های قبل اشاره کردم، مهمترین هدف سرویس IGS، ارائه محصولات مرجع مرتبط با سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای به استفاده کنندگان از این سیستم ها می باشد. برای رسیدن به این هدف محصولات زیر توسط IGS تولید می شوند:

  • اطلاعات مداری و ساعت ماهواره های سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GNSS
  • پارامترهای توجیه زمین و مختصات ایستگاه های دائم
  • پارامترهای یوسنفری و تروپسفری
  • برآوردی از بایاس های سیستماتیک موجود در سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GNSS

از این محصولات با کیفیت در پروژه های علمی استفاده می شود. از این پروژه های علمی می توان به ایجاد و انتشار فریم های مرجع زمینی ITRF، بررسی تغییرات پوسته زمین در اثر نیروهای جزر و مد اقیانوسی، بررسی تغییرات سطح متوسط آب های آزاد MSE و تغییرات آب و هوایی اشاره نمود. همچنین از این محصولات برای تعیین موقعیت دقیق PPP و ساخت نقشه های یونسفری و تروپسفری استفاده می شود.

اطلاعات مداری دقیق و ساعت ماهواره های سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GNSS که توسط IGS ارائه می شوند

همان طور که در نوشته تعیین موقعیت مطلق دقیق بیان کردم، برای دسترسی به موقعیت با دقت بالا به کمک روش PPP، نیاز به داشتن اطلاعات مداری و ماهواره های سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GNSS می باشد. در واقع دقت تعیین موقعیت یک نقطه بستگی زیادی به دقت موقعیت ماهواره ها دارد و در صورت در دسترس نبودن موقعیت ماهواره ها با دقت بالا، دقت تعیین موقعیت نیز کاهش می یابد.

پیغام های ناوبری ارسالی از سوی ماهواره های GNSS، شامل اطلاعات مداری و ساعت با دقت متوسطی هستند و لذا برای کارهای دقیق از آن های استفاده نمی شود. اطلاعات دقیق مداری و ساعت ماهواره های GPS توسط سرویس IGS در قالب 5 نوع فایل زیر تولید و منتشر می شود.

افمریز منتشره یا Broadcast Ephemeris

این محصولات، که شامل اطلاعات مداری و ساعت ماهواره های GPS می باشند، برای مقایسه با محصولات مداری IGS در نظر گرفته می شوند به صورت آنی در دسترس کاربران قرار می گیرند. دقت اطلاعات مداری 100 سانتی متر و اطلاعات ساعت ماهواره 5 نانو ثانیه می باشد. 

 

Ultra Rapid

این فایل ها نیز شامل اطلاعات مداری و ساعت ماهواره های GPS می باشند و به دو صورت فایل های پیش بینی و فایل های مشاهداتی عرضه می شوند. فایل های پیش بینی برای پیش بینی مدار GPS و کارهای مطالعاتی مورد استفاده قرار می گیرند. فایل های مشاهداتی نیز درواقع حاصل از مشاهدات میدانی مرکز آنالیز های IGS می باشند و با تاخیر 3 تا 9 ساعت منتشر می شوند. زمان انتشار این فایل ها در ساعت 3، 9، 15 و 21 هر روز بوده و فاصله زمانی داده های آن ها 15 دقیقه می باشند. پسوند این فایل ها SP3 است و با پیشوند igu شروع می شوند. دقت اطلاعات مداری در فایل های پیش بینی در حدود 5 سانتی متر و دقت اطلاعات ساعت در حدود 3 نانو ثانیه است. این دقت ها برای فایل های مشاهداتی به ترتیب 3 سانتی متر و 150 پیکوثانیه می باشد.

Rapid

فایل های Rapid علاوه بر اطلاعات مداری و ساعت ماهواره های GPS، اطلاعات ساعت ایستگاه های دائم شبکه IGS را نیز ارائه می کنند.دقت این محصولات در سطحی بالاتر نسبت به Ultra Rapid قرار دارد. دقت مداری در این فایل ها 2.5 سانتی متر و دقت ساعت 75 پیکو ثانیه می باشد. فاصله زمانی اطلاعات مداری 15 دقیقه و اطلاعات ساعت 5 دقیقه می باشد. این فایل ها با تاخیر 17 تا 41 ساعت و به صورت روزانه و در ساعت 17 هر روز منتشر می شوند. پسوند این فایل ها SP3 و پیشوند آن ها igr برای فایل های مداری و پسوند clk و پیشوند igr برای فایل های ساعت می باشند.

Final

این فایل ها که دقیق ترین نوع افمریز دقیق IGS می باشد با تاخیر 12 تا 18 روز منتشر می شوند. همانند فایل های Rapid، شامل اطلاعات مداری با پسوند SP3 و اطلاعات ساعت با پسوند clk می باشند. فاصله زمانی اطلاعات مداری 15 دقیقه، اطلاعات ساعت ماهواره ها 30 ثانیه و اطلاعات ساعت ایستگاه ها 5 دقیقه می باشد. دقت اطلاعات مدار 2 سانتی متر، و دقت ساعت 75 پیکو ثانیه اعلام شده است. این فایل ها به صورت هفتگی و در پنج شنبه هر هفته در دیتا سنتر های IGS آپلود می شوند.

Real Time

برای انجام تعیین موقعیت مطلق دقیق PPP به صورت آنی نیاز به دسترسی آنی به افمریز دقیق IGS می باشد. این اطلاعات از طریق پروتکل NTRIP و ارسال رشته هایی از طریق اینترنت در دسترس قرار می گیرند. فاصله زمانی این فایل ها، 5 تا 60 ثانیه بوده و دقت اطلاعات مداری آن 5 سانتی متر و دقت ساعت 300 پیکوثانیه است. این فایل ها با تاخیر 5 و 25 ثانیه ای و به صورت پیوسته ارسال می شوند. 

GLONASS Final

برای ماهواره های GLONASS فقط فایل های مداری دقیق Final ارائه می شود. این فایل ها با فاصله زمانی 15 دقیقه و با تاخیر 12 تا 18 روزه و با دقت 3 سانتی متر منتشر می شوند. این فایل ها با پسوند SP3 و پیشوند igv در دیتا سنترهای IGS موجود می باشند. 

SP3

با دیگران به اشتراک بگذارید

امیر اللهویردی زاده

محقق در زمینه سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای GNSS و تعیین مدار ماهواره های مکعبی CubeSats، ژئودزین سابق، عاشق فضا و تکنولوژی

ORCID iD icon

اکانت توییتر جهت ارتباط سریع:

@AmirAllahvirdi

LinkedinEmailResearchGate

متوسط امتیاز 0 / 5. تعداد رای 0

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.